- Římskokatolický kostel Povýšení sv. Kříže
- Evangelický Kostel