24km
přírodní rezervace, divoký peřejnatý úsek Sázavy mezi Smrčnou a osadou Stvořidla u Ledče n.S., v jarních měsících sjezdy na raftech

stvoridla-01