30km
město zapsané na seznamu Unesco, množství významných památek